Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU SIVACI
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
Prof. Dr. R. Gülin ÖĞÜT EKER
Dr. Öğr. Üyesi R. Bahar AKARPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Zehra KADERLİ
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARATAŞ
Dr. Şirin YILMAZ

 
Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü - 2019
Sayfa sorumluları: Yiğit Ateşgül (yigitatesgul@hacettepe.edu.tr)