Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Yiğit ATEŞGÜL
Arş. Gör. Hasan Ali DİKEN
Arş. Gör. Gülperi MEZKİT SABAN
Arş. Gör. Gülşen DERELİOĞLU KAAN
Arş. Gör. Ebru KILIÇ
Arş. Gör. Erdem AKIN
Arş. Gör. Selçuk GÜNDÜZ

 
Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü - 2019
Sayfa sorumluları: Yiğit Ateşgül (yigitatesgul@hacettepe.edu.tr)