İletişim

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Beytepe-Çankaya/ANKARA
06800

Tel: 0312 2978150

e-posta: halkbilimi@hacettepe.edu.tr

 
Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü - 2019
Sayfa sorumluları: Yiğit Ateşgül (yigitatesgul@hacettepe.edu.tr)