Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Akademik Birimler
Arş. Gör. Pınar KARATAŞ

Adres                    : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel                         : 0312 2978150
Faks                      : 0312 299 20 85
E-Posta                 : pmaden@hacettepe.edu.tr

Eğitim Durumu:

Doktora :          Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
                          Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
                          Türk Halkbilimi Bilim Dalı (devam ediyor)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
                          Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
                          Türk Halkbilimi Bilim Dalı (2010)
Lisans              :
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
                           Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2006)

 

İş Deneyimi:

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Araştırma Görevlisi (2013-)

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
(2008-2013  )
Gazi Üniversitesi Atatürk ve Gazi Meslek Yüksekokulu Türk Dili Okutmanlığı
(2007-2008 )

Bilimsel Çalışmaları:

Lisans Bitirme Tezi:
“Kalecik Sözlü Edebiyatı”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2006)


Yüksek Lisans Tezi:
“Kahramanmaraş ve Ankara Merkezli Geleneksel Ağaç Oymacılığı Sanatı ve Geleneğin Ustaları” Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halkbilimi Bilim Dalı 2010.

Makale:

 “Performans Teori Doğrultusunda Bir Türkünün İncelenmesi: Elimi Sundum Astara”, Folklor / Edebiyat Dergisi (Türk Halk Müziği Özel Sayısı),C.11, S.42 , s. 205-215.

Sempozyum/Kongre Bildirileri:

 “El Emeği Göz Nuru: Türk El Sanatlarının Müzelerde Sergilenmesi”, Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Topluluğu, Türk Halk Kültürü Müzeciliği Öğrenci Sempozyumu (2005)

“Türkülerde Kadın Cinselliğini Yansıtan Semboller”, İstanbul Teknik Üniversitesi,
I.Uluslararası Folklor ve Etnomüzikoloji Öğrenci Sempozyumu, (2008)

“Kalecik İlçesinde Kasnak Böreğinin Gizli ve Açık İşlevleri”,, İstanbul Kültür Üniversitesi, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Cilt 2. İstanbul Kültür Üniversitesi, (2008)

Yurt Dışı Eğitimi:


(2010) Debrecen Üniversitesi, Etnografya Bölümü. Macaristan. (Erasmus)

Projeler:


Türk Halkbilimi Veritabanının Oluşturulması ve Paylaşımı (2010-2012) BAP Projesi.

 

Ödüller ve Sertifikalar:


Ödüller ve Sertifikalar:
2005-2006 Öğretim Yılı İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü
Radyoculuk, Güzel Konuşma ve Halkla İlişkiler Sertifikası

 

Diğer:


Diğer
TRT-Türkiye’nin Sesi Radyosu, Yeryüzü Manzaraları Programı
15.09.2011- “Geleneksel Sanatlarda Usta-Çırak İlişkisi ve Ustalık Kavramı" başlıklı konuşma.
22.09.2011- “Divanu Lügati’t-Türk’te Kadın” başlıklı konuşma.

 

 

 

 

 

Halkbilimi 2011